ĐH Kinh Tế Quốc Dân tăng học phí niên học 2016-2017

Đánh giá bài viết :

Thực hiện chuẩn theo lộ trình tăng học phí, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân (ĐH KTQD) sẽ chính thức tăng học phí đối với niên học 2016-2017 lên 13,5 triệu đồng. | Chuyên trang văn bằng 2 đại học luật tổng hợp và đưa tin

ĐH Kinh Tế Quốc Dân tăng học phí niên học 2016-2017 ảnh 1

Mức tăng học phí qua các niên học

Lộ trình tăng học phí qua các niên học của trường ĐH KTQD: Năm học 2014-2015 là 9,5 trđ/sv, năm học 2015-2016  là 11,5 trđ/sv và năm học 2016-2017 là 13,5 trđ/sv. Đây là mức áp dụng đối với các đối tượng là sinh viên chính quy của nhà trường, các sinh viên học văn bằng 2, liên thông, tại chức, … sẽ có những mức thay đổi phù hợp đối với từng loại đối tượng.

Đề án thí điểm đổi mới trong cơ chế hoạt động của trường giai đoạn 2015-2017 vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt. Theo đó, trường sẽ được toàn quyền chủ động khai thác và sử dụng các nguồn lực trong công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Với mục tiêu sau cuối là trở thành một trường đại học có định hướng nghiên cứu theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế. Ngoài ra nhà trường cũng cần bảo đảm cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thuộc diện chính sách.

ĐH Kinh Tế Quốc Dân tăng học phí niên học 2016-2017 ảnh 2

Đề án học phí bình quân của ĐH KTQD

Với nội dung nêu trong đề án với mức thi học phí bình quân tối đa qua các niên học của ĐH KTQD đã được thông qua. Việc thí điểm này được đánh giá giúp khuyến khích các cơ sở giáo dục công lập có thể chủ động khai thác, sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả giúp nâng cao chất lượng đào tạo và giảm chi ngân sách nhà nước.