ĐH Kinh Tế Quốc Dân

ĐH Kinh Tế Quốc Dân tăng học phí niên học 2016-2017

ĐH Kinh Tế Quốc Dân tăng học phí niên học 2016-2017 ảnh 2

Thực hiện chuẩn theo lộ trình tăng học phí, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân (ĐH KTQD) sẽ chính thức tăng học phí đối với niên học 2016-2017 lên 13,5 triệu đồng. | Chuyên trang văn bằng 2 đại