Đại Học Hà Nội và công cuộc đổi mới toàn diện

Đánh giá bài viết :

Ngành giáo dục nước nhà có thể nói là đang dần lột xác với những đề án, thí điểm nhằm tạo điểu kiện tối đa cho sinh viên. Có thể là khung thời gian đối với các sinh viên học văn bằng 2 đại học luật, có thể là bảo đảm quyền lợi cho đối tượng là sinh viên tiếp cận các chương trình đào tạo của Trường như trong đề án Đổi mới toàn diện Trường Đại học Hà Nội.

Công cuộc đổi mới toàn diện tại ĐH Hà Nội

Đại Học Hà Nội và công cuộc đổi mới toàn diện ảnh 1

Trong cơ chế đối mới hoat động của Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017 vừa được Thủ tướng vừa phê duyệt, mục tiêu cốt lõi của Đề án là việc Trường sẽ chủ động khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động một cách toàn diện. Đề án đổi mới giáo dục được áp dụng sẽ hướng tới mô hình một trường đại học đa ngành, hội nhập quốc tế. Ngoài ra còn bảo đảm cho sinh viên nghèo, sinh viên là các đối tượng chính sách có nhiều hơn các cơ hội được tiếp cận các chương trình đào tạo của Trường.

Phát triển quy mô đào tạo hợp lý

Theo đó, chất lượng đào tạo sẽ được nâng cao, bảo đảm cho người học được đào tạo đạt chuẩn đầu ra theo cam kết được công bố của Trường và được tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình học tập.

Đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, Trường còn phát triển chương trình đào tạo theo mô-tuýp của các trường đại học có uy tín trên thế giới. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm mục tiêu hội nhập giáo dục mảng đại học một cách sâu rộng.

Đại Học Hà Nội và công cuộc đổi mới toàn diện ảnh 2

Học phí tối đa sẽ ở mức 7,8 triệu đồng/năm 2014-2015 

Để hoàn thành được các mục tiêu nêu trên, Nhà trường sẽ phải đổi mới về phương thức thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tái cấu trúc bộ máy, nhân sự, tài chính; …

Về bài toán tài chính, Đại học Hà Nội sẽ thu học phí ổn định theo kế hoạch có nêu trong Đề án. Cụ thể là mức thu học phí bình quân (của chương trình đại trà, trình độ đại học) tối đa trong niên học 2014-2015 là 7,8 trđ/sv/năm, nhiên khóa 2015-2016 sẽ là 12 trđ/sv/năm và 2016-2017 là 14 trđ/sv/năm.

(Văn bằng 2 đại học luật tổng hợp)