Đại học Hà Nội

Đại Học Hà Nội và công cuộc đổi mới toàn diện

Đại Học Hà Nội và công cuộc đổi mới toàn diện ảnh 1

Ngành giáo dục nước nhà có thể nói là đang dần lột xác với những đề án, thí điểm nhằm tạo điểu kiện tối đa cho sinh viên. Có thể là khung thời gian đối với các sinh viên học