5 Sự kiện giáo dục nổi bật năm 2014

Đánh giá bài viết :

Theo thống kê của page văn bằng 2 đại học luật thì 5 sự kiện giáo dục nổi bật năm 2014 vừa qua chính là: Đổi mới chương trình SGK, đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục đào tạo, thay đổi quy chế tuyển sinh CĐ – ĐH theo hướng đổi mới, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học và nhân rộng mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN).

1. Đồng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của T.Ư về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

5-su-kien-giao-duc-noi-bat-nam-2014

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 về thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 về kế hoạch hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ.
Quá trình đổi mới giáo dục đã thu hút sự quan tâm và đóng góp tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

2. Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông

Nghị quyết nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông, góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện, hài hoà Đức, Trí, Thể, Mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

3. Nhân rộng mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

Từ 1.447 trường lên 2.058 trường tiểu học trên toàn quốc và mở rộng triển khai tại 24 trường trung học cơ sở thuộc 6 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Kon Tum.
Trên cơ sở thành công của mô hình VNEN, công tác đánh giá học sinh tiểu học được đổi mới theo tinh thần tất cả học sinh đều có quyền được học và học được, đều có tiềm năng riêng cần được giáo dục để phát triển tốt nhất (Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014).

4. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học

Chủ trương trên theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017, Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 ban hành Điều lệ trường đại học, Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014 quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục nhằm tạo động lực cho các trường nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển bền vững, góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

5. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH – CĐ hệ chính quy năm 2014 theo hướng đổi mới

5-su-kien-giao-duc-nam-2014

Kỳ thi tác động tích cực đến việc thay đổi cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao.
Thành công của kỳ thi này đã tạo tiền đề cho Bộ GD&ĐT công bố phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ năm 2015 để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW với mục tiêu giảm áp lực và tốn kém cho xã hội nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Bạn đọc xem thêm thông tin tuyển sinh xét tuyển văn bằng 2 luật, thông tin luật giao thông, tin giáo dục page: vanbang2daihocluat.com