Khung hình phạt – Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người?

Đánh giá bài viết :

Bạn T.Q.C có gửi câu hỏi về BQT page văn bằng 2 đại học luật như sau: Do mẫu thuẫn trong khi nhậu nên bạn tôi đã đánh một người gây thương tích ở đầu, gây thương tích 61%. Sau khoảng thời gian một năm rưỡi thì người đó chết do vết thương ở đầu gây ra. Vậy xin hỏi bạn tôi phải chịu khung hình phạt như thế nào và phải bồi thường cho người bị hại ra sao?

khung-hinh-phat-toi-co-y-gay-thuong-tich

Trả lời câu hỏi của bạn T.Q.C do thông tin bạn cung cấp chưa rõ lên câu page sẽ đưa ra các trường hợp có thể sảy ra để bạn có thể tham khảo:

Ở câu hỏi này do các thông tin mà bạn cung cấp chưa rõ nên page văn bằng 2 luật khó xác định chính xác hành vi phạm tội của bạn của bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nào và mức hình phạt như thế nào. Tuy nhiên, sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp thứ nhất:

Hành vi của bạn ấy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự. Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 104 thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Trường hợp thứ hai:

Bạn của bạn cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 105 của Bộ luật Hình sự và bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Bạn đọc xem thêm thông tin về ngành luật, thông tin xét tuyển năm 2015, trung cấp luật tại page: vanbang2daihocluat.com