Bộ chính thức cởi trói đào tạo liên thông chính quy

Đánh giá bài viết :

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư sửa đổi, và bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH sáng ngày 21/4. Theo đó, Bộ chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với kì thi quốc gia. Nội dung Thông tư sửa đổi, và bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ,ĐH mới mà Bộ Giáo dục vừa ban hành là một bước ngoặt quan trọng khắc phục những điểm chưa hợp lý khiến nhiều trường trung cấp, và cao đẳng không tuyển sinh được của Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/ 2012. Bởi vì, trong Thông tư 55 quy định tuyển sinh liên thông CĐ, ĐH chính quy bắt buộc phải thi cùng với kì thi quốc gia gây rất nhiều khó khăn cho thí sinh | Văn bằng 2 đại học Luật tổng hợp và đưa tin.

bo-chinh-thuc-coi-troi-dao-tao-lien-thong-chinh-qui-1
Liên thông chính qui sẽ được tổ chức tuyển sinh tối đa 2 lần/năm

Theo nội dung Thông tư sửa đổi, thì tuyển sinh liên thông có thể được thực hiện tối đa 2 lần trong một năm theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh liên thông.

Quy chế tuyển sinh liên thông của cơ sở giáo dục đại học không trái với các quy định tại Thông tư này, trái với Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, và Quy chế tuyển sinh CĐ,ĐH hệ chính quy (đối với tuyển sinh liên thông chính quy) hoặc Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (đối với tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học).

Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Môn thi tuyển gồm: các môn cơ bản, các môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Các cơ sở giáo dục đại học công bố công khai các môn thi trong thông báo tuyển sinh trước kỳ thi 3 tháng.

Kết quả thi mỗi môn phải đạt 5 điểm trở lên

Bộ Giáo dục yêu cầu các trường phải thực hiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo đó, điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Xác định thí sinh trúng tuyển, trường căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định trên. Các cơ sở giáo dục đại học tổ chức xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh CĐ,ĐH hệ chính quy đối với tuyển sinh liên thông chính quy hoặc theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học đối với tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học.

Các trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Trong đó, tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành đào tạo liên thông phải cùng tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành tương ứng của hệ đào tạo chính quy do cơ sở giáo dục đại học công bố.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào CĐ,ĐH của thí sinh liên thông không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào CĐ,ĐH tương ứng của thí sinh hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Xác định thí sinh trúng tuyển, căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức xét tuyển liên thông chính quy theo Quy chế tuyển sinh CĐ,ĐH hệ chính quy hiện hành.

Sẽ không bảo lưu kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong xét tuyển thí sinh liên thông.

bo-chinh-thuc-coi-troi-dao-tao-lien-thong-chinh-qui-2

Bộ cởi trói đào tạo liên thông chính qui

Bộ sẽ quản lý bằng cách siết chặt chỉ tiêu liên thông

Thông tư mới yêu cầu, những người tốt nghiệp trung cấp nghề, hay cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các trường có quyết định cho phép mở ngành đào tạo và đã có ít nhất 3 khóa tuyển sinh theo hình thức đào tạo chính quy đối với ngành dự kiến đào tạo liên thông.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học; còn chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học của cơ sở giáo dục đại học.

Chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy được xác định hằng năm cho từng ngành đào tạo, sẽ không vượt quá 15 % chỉ tiêu chính quy của ngành đối với các ngành về khoa học sức khỏe và không vượt quá 20 % chỉ tiêu chính quy của ngành đối với các ngành khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 6 năm 2015.

Page Văn bằng 2 Luật tổng hợp