liên thông chính qui

Bộ chính thức cởi trói đào tạo liên thông chính quy

bo-chinh-thuc-coi-troi-dao-tao-lien-thong-chinh-qui-2

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư sửa đổi, và bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH sáng ngày 21/4. Theo đó, Bộ chính thức bỏ quy định liên