Xét Tuyển Lớp Trung Cấp Chính Trị Hà Nội Học T7,CN

Đánh giá bài viết :

Công tác đào tạo Trung cấp chính trị cho cán bộ, cho đảng viên chính là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, quan điểm của Đảng, đường lối, chính sách – pháp luật của Nhà nước cho cán bộ và đảng viên.

Trong xu thế đổi mới, cùng với những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế xã hội với những thuận lợi và thách thức mới, nhiều vấn đề mới đặt ra cả về lý luận và thực tiễn đòi hỏi sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng, cùng sự đồng thuận của toàn xã hội trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối – quan điểm của Đảng. Hoạt động thực tiễn đặt ra cho Đảng Cộng Sản Việt Nam yêu cầu phải tăng cường đổi mới – nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ – đảng viên và nhân dân. Những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới hết sức nặng nề, và khó khăn đòi hỏi mỗi cán bộ phải có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có năng lực phù hợp với yêu cầu mới của cách mạng. Bởi vậy, nhiệm vụ của hệ thống chính trị là phải nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đặc biệt là là trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở hiện nay- đây là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài.

Xét tuyển Trung cấp Chính trị tại Hà Nội

Căn cứ kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường, Căn cứ vào nhu cầu cấp bách về bổ sung – nâng cao kiến thức cũng như năng lực lý luận chính trị của cán bộ đảng viên trên toàn quốc. Nhà trường thông báo tổ chức tuyển sinh và bồi dưỡng lớp Trung cấp Chính trị học ngoài giờ hành chính (t7,cn) cụ thể như sau:

 • Thời gian tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh liên tục, khai giảng hàng tháng.
 • Hình thức tuyển sinh: Lớp Trung cấp Chính trị nhà trường tuyển sinh theo hình thức “Xét tuyển Miễn thi”.
 • Đối tượng Tuyển sinh: Đối  tượng tuyển sinh của lớp Trung cấp chính trị là tất cả công dân Việt Nam có đầy đủ sức khỏe để tham gia khóa học, đồng thời học viên phải đang hưởng lương các ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính chưa có chứng chỉ; chuẩn bị thi nâng ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính.
 • Bằng cấp: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp bằng Trung cấp Lý luận Chính trị do trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch đào tạo và cấp bằng.
 • Thời gian học:  Sau khi trúng tuyển học viên sẽ học lớp Trung cấp Chính trị thời gian “01 năm”,  lớp được nhà trường bố trí học ngoài giờ hành chính (cụ thể là vào t7,cn hàng tuần).
 • Học phí toàn khóa: Chỉ 8.150.000đ
 • Lệ phí xét tuyển: Lệ phí xét tuyển và tiếp nhận hồ sơ là 500.000đ/1 hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký học Trung cấp Chính trị

Thí sinh có nhu cầu học lớp Trung cấp chính trị cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường bao gồm những giấy tờ sau:

 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C.
 2. Đơn xin đi học (theo mẫu).
 3. Giấy khám sức khỏe.
 4. Bằng + bảng điểm tốt nghiệp.
 5. Quyết định cử đi học.

Thí sinh có nguyện vọng học Trung cấp Lý luận Chính trị vui lòng truy cập trang đăng ký xét tuyển trực tuyến của trường >>>TẠI ĐÂY<<< (Thí sinh khai đầy đủ thông tin và gửi đăng ký, ban tuyển sinh sẽ căn cứ vào thông tin thí sinh đã khai để tiến hành xét tuyển sơ bộ và thông báo đến các thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học).