Thủ tục và Điều kiện Đăng kí HKTT ở Hà Nội

Đánh giá bài viết :

Bạn Tuấn đang là sinh viên năm thứ 3 tại Học viện Tài chính (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) có gửi câu hỏi về chuyên mục Tư vấn Pháp luật page Văn bằng 2 đại học Luật. “Bố mẹ tôi (hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc) có mua 1 căn hộ tại  Cổ Nhuế – Bắc Từ Liêm. Gia đình tôi đã nhận bàn giao và tôi đã chuyển đến sống ở căn hộ từ tháng 3 năm 2014, gia đình tôi đã đăng ký tạm trú với ban quản lý cũng từ thời gian đó. Cho đến nay gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất từ tháng 1 năm 2015. Như vậy tôi có đủ điều kiện để đăng ký thường trú tại quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội hay không? Và nếu đủ điều kiện thì thủ tục và hồ sơ đăng ký cần những gì? “

dang-ki-ho-khau-o-ha-noi

Qui định theo Luật cư trú thì Điều kiện đăng kí HKTT ở Hà Nội như sau:

Theo quy định tại khoản 1, ở điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú, thì công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Phải có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trong trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, người cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

2. Phải được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; con về ở với cha, mẹ; chồng về ở với vợ; cha, mẹ về ở với con”…

Như vậy đối chiếu với quy định trên bạn được đăng ký thường trú và nhập khẩu cho bạn ở Hà Nội theo trường hợp 1.

Thủ tục Hồ sơ Đăng kí HKTT ở Hà Nội

Căn cứ Điều 21 Luật Cư trú và Điều 6 Thông tư 52/2010/TT-BCA ngày 30 tháng 11 năm 2010 “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, theo Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú”; thì việc đăng ký thường trú cho anh được thực hiện như sau:

– Nơi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú: Tại cơ quan công an quận, thị xã, huyện.
– Hồ sơ đăng ký gồm:
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, hoặc nhân khẩu;
+ Bản khai nhân khẩu;
+ Giấy chuyển hộ khẩu (Do trưởng công an cấp huyện nơi anh có hộ khẩu thường trú trước khi làm thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội);
+ Giấy tờ, và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP, chỉ trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình.

Khi đã có đầy đủ hồ sơ, và giấy tờ cần thiết thì bạn có thể làm thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội theo trình tự thủ tục dưới đây:

Làm thủ tục đề nghị cấp giấy chuyển khẩu (Điều 8 Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú).

Trường hợp của bạn thuộc trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh nên làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Văn bằng 2 Luật tổng hợp