văn bằng 2 trung cấp luật

Văn bằng 2 Trung cấp Luật tuyển sinh lớp T7,CN

van-bang-2-trung-cap-luat-1

Bạn đang công tác trong các cơ quan yêu cầu chuyên ngành về luật trong khi trước đây ngành học của bạn là ngành khác, hay chỉ đơn giản là bạn muốn học văn bằng 2 ngành Luật nhưng không