trung cấp luật

Tuyển sinh năm nay – Trung cấp Luật sẽ thu hút thí sinh?

trung-cap-luat-se-hut-thi-sinh

Mới đây tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức và hoạt động của các trường trung cấp Luật tổ chức tại Thái Nguyên Khẳng định chủ trương thành lập các trường trung cấp Luật trong giai đoạn 2009 –