tin giáo dục

Việt Nam xếp thứ 12 thì cần gì đổi mới giáo dục nữa?

viet-nam-xep-thu-12-thi-can-gi-doi-moi-giao-duc

Tin Giáo Dục | Văn bằng 2 Đại học Luật Theo kết quả công bố của một tổ chức quốc tế, theo đó thì Việt Nam có thứ hạng cao, được xếp trên cả các quốc gia giáo dục phát triển