Ngoại tình có thể bị đi tù

Ngoại tình có thể bị đi tù?

ngoai-tinh-co-the-bi-di-tu

Kiến thức pháp luật | Văn bằng 2 đại học Luật Bạn Trang ở Qảng Ninh có hỏi: “Chồng tôi đang cặp bồ với một cô gái kém ông ấy 12 tuổi hơn 1 năm nay. Trong thời gian khoảng hơn