kinh nghiệm học tiếng anh

Thủ khoa Học viện Ngoại giao hướng dẫn học Luật Quốc Tế bằng tiếng anh

thu-khoa-hoc-vien-ngoai-giao-1

Kinh nghiệm học tiếng anh | Văn bằng 2 đại học Luật Phương pháp giải quyết khó khăn trong việc đọc tài liệu bằng tiếng Anh của thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Ngoại giao là rèn khả năng