Hà Nội

Mạng người “đáng giá” 100k | Văn Bằng 2 Đại Học Luật

Hiện trường vụ án - Mạng người "đáng giá" 100k | Văn Bằng 2 Đại Học Luật

Vì 100 nghìn đồng và mâu thuẫn “trả rồi”-“chưa trả” mà ông Tuyến – nhân viên y tế thôn Thụy Hà (Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội) bị Hào “tặng” một cú đâm trí mạng, nhanh chóng tử vong ngay