đăng kí xét tuyển 2015

Đội mưa thí sinh chen chúc đăng kí xét tuyển

dang-ki-xet-tuyen

Tin Giáo dục | Văn bằng 2 Đại học Luật Do mưa lớn nên số lượng thí sinh ở Hà Nội đến nộp hồ sơ xét tuyển không nhiều. Tuy nhiên, sáng 1/8 có nhiều thí sinh vẫn đội mưa chen