Đăng kí xe biển Hà Nội

Nhân viên Văn phòng có được Đăng kí xe biển Hà Nội không?

dang-ky-xe-bien-ha-noi

Anh Lê Duy Đạt quê ở Nông Cống – Thanh Hóa. Có gửi câu hỏi về chuyên mục “Kiến thức pháp Luật” của Văn bằng 2 Đại học Luật Hà Nội hỏi rẳng: “Hiện nay tôi đang là nhân viên văn