Bạo lực học đường

Các bước xử lý hành vi bạo lực học đường

Các bước xử lý hành vi bạo lực học đường ảnh 2

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về các vụ bạo lực học đường. Tuy nhiên việc xử lý khi phát sinh hành vi bạo lực học đường là không hề