Điều kiện để học Văn bằng 2 Đại học Luật

Đánh giá bài viết :

Văn bằng 2 Đại học Luật là hệ đào tạo dành cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, sẽ có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng thứ 2 chuyên ngành Luật. Hệ đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, và bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội.

dieu-kien-hoc-van-bang-2-dai-hoc-luat

Qui định về việc miễn thi Văn bằng 2 Luật áp dụng đối với các trường hợp sau:

 

Người đã có bằng tốt nghiệp ĐH ngành luật hệ chính quy đăng ký vào học ngành luật khác hệ chính quy hoặc hệ không chính quy trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp ĐH (vd: luật kinh tế học chuyển sang luật tổng hợp…)

Một số trường cũng qui định sinh viên đang theo học trong trường tới năm thứ 3 đạt kết quả học tập khá trở lên cũng có thể  đăng ký vào học ngành đào tạo mới bao gồm cả ngành luật hệ chính quy (học song ngành) và cũng không cần phải thi.

Những người không thuộc diện miễn thi như trên và những người đăng ký học để lấy bằng đại học thứ hai ngành luật phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành luật. Thường là  môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và Tiếng Anh

Hàng năm Viện Đại học Mở Hà Nội đều tuyển sinh văn bằng 2 luật kinh tế dành cho những người đã có văn bằng đại học bất kì không phân biệt loại hình đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường xét tuyển theo thứ tự điểm thi từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Các bạn liên hệ với trường để biết môn thi tuyển, nội dung và hình thức thi.

Điều kiện để học bằng đại học 2 Luật

 

Công dân Việt Nam có Bằng tốt nghiệp đại học, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ GDĐT, không đang trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn hồ sơ tuyển sinh và đạt các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường.

Thời gian đào tạo: Căn cứ vào chương trình đào tạo của từng trường đã xây dựng, thì thời gian đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai là 2 đến 2,5 năm.

Hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 ngành luậtHồ sơ tuyển sinh theo mẫu chung của từng trường phát hành bao gồm:

– Phiếu đăng ký học văn bằng 2 đại học theo mẫu của các trường đào tạo;

– Sơ yếu lý lịch (Chú ý phải có xác nhận hợp pháp và có dấu giáp lai ảnh);

– 2 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (Kèm bản chính để đối chiếu); Những trường hợp Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, hoặc trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kèm theo bản dịch công chứng ;

– 2 bản sao công chứng Bảng điểm toàn khoá học của bằng Đại học thứ nhất (Kèm bản chính để đối chiếu);

– 2 phong bì (dán tem, và ghi rõ tên và địa chỉ để gửi giấy báo nhập học);

– 2 ảnh chân dung (3×4 cm), thí sinh mới chụp trong vòng 6 tháng, có ghi rõ họ và tên ngày tháng năm sinh ở phía sau ảnh;

– Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh.

Lưu ý: Đối với phiếu đăng ký học văn bằng 2 ngành luật và sơ yếu lý lịch, các thí sinh khai theo mẫu in sẵn (trong hồ sơ), hoàn thành các thông tin, xin xác nhận theo hướng dẫn của cán bộ phòng tuyển sinh.