Những lưu ý khi sử dụng Mạng xã hội để không bị phạt

Đánh giá bài viết :

Những lưu ý khi sử dụng Mạng xã hội | Văn bằng 2 Đại học Luật

Loại hình Mạng xã hội là một loại hình thương mại mới phát triển tại nước ta vài năm trở lại đây. Doanh nghiệp muốn kinh doanh loại hình MXH này cần quan tâm những quy định về điều kiện thiết lập tài khoản, nội dung chia sẻ, các hành vi bị cấm khi thiết lập MXH để tránh bị xử phạt.

Những nội dung bắt buộc của trang mạng xã hội

Trang chủ của MXH phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau: Tên cơ quan chủ quản (nếu có); Tên của tổ chức quản lý mạng xã hội; địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên hệ, thư điện tử, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên trang; số giấy phép đang còn hiệu lực, ngày cấp, tháng cấp, năm cấp, cơ quan nào cấp phép.

nhung-luu-y-khi-su-dung-mang-xa-hoi

Những lưu ý khi sử dụng Mạng xã hội để không bị phạt

Các Doanh nghiệp sở hữu mạng xã hội cần lưu ý những việc bị cấm sau:

1. Không được lợi dụng việc cung cấp, và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích sau:

  • Chống lại Nhà nước Việt Nam; trật tự an toàn xã hội; gây phương hại đến an ninh quốc gia, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;  khủng bố; tuyên truyền chiến tranh, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, các sắc tộc, giữa các tôn giáo;
  • Tuyên truyền,  dâm ô, đồi trụy, kích động bạo lực, tội ác,  mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
  • Tiết lộ bí mật nhà nước,  an ninh, kinh tế, bí mật quân sự, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
  •  Đưa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, vu khống,  danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  • Quảng cáo, mua bán hàng hóa, tuyên truyền, dịch vụ bị cấm; văn học, nghệ thuật, truyền bá tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm bị cấm;
  • Giả mạo tổ chức, giả mạo cá nhân và phát tán các thông tin giả mạo, những thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, các cá nhân.

2. Không được cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp của người dùng, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của các tổ chức, các cá nhân.

3. Không được cản trở trái pháp luật hoạt động của các hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, cản trở các hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Không được tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của các tổ chức, các cá nhân;  cài đặt, tạo, phát tán phần mềm độc hại,  xâm nhập trái phép, vi-rút máy tính; chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, hoặc tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Trong trường hợp cung cấp các thông tin, các nội dung vi phạm điều cấm như nêu ở trên, sẽ tùy thuộc tính chất, và mức độ của hành vi vi phạm, các doanh nghiệp sở hữu mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng có thể lên tới 100 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép từ 1 tháng đến 3 tháng.

Văn bằng 2 Luật theo PLĐS