văn bằng 2 ngành luật

Xét tuyển Văn bằng 2 Đại học ngành Luật học Hà Nội

xet-tuyen-van-bang-2-nganh-luat-1

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới, kinh tế Việt Nam hiện ngày càng khởi sắc. Mà biểu hiện rõ ràng nhất là sự phát triển của các doanh