văn bằng 2 luật chính qui

Xét tuyển Văn bằng 2 Đại học Luật Chính quy

van-bang-2-dai-hoc-luat-chinh-qui

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Luật chính qui theo hình thức xét tuyển miễn thi. Khoa Luật Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 Luật năm 2016. – Căn cứ công văn số 7614/BGDĐT-KTKĐCLGD