Văn bằng 2 Cử nhân Chính trị

Tuyển Sinh Văn bằng 2 Cử nhân Chính Trị

van-bang-2-hoc-vien-chinh-tri sticky

Căn cứ vào công văn trả lời số 2964/HVBCTT ngày 09/09/2016 của Học viện Báo chí Tuyên truyền về việc đồng ý phối hợp tuyển sinh hệ Đại học Văn bằng 2 Cử nhân Chính trị. Nhà trường thông báo tuyển sinh