trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Qui định của Pháp luật về “Trốn tránh Nghĩa vụ Quân Sự”

tron-tranh-nghia-vu-quan-su

Luật nghĩa vụ quân sự | Văn bằng 2 Đại học Luật Hà Nội, Trung cấp Luật Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam rất đúng,