Thời gian học văn bằng 2 luật

Thời gian học Văn bằng 2 Đại học Luật Hà Nội?

thoi-gian-hoc-van-bang-2-luat

Thời gian đào tạo khoá học Văn bằng 2 Đại học Luật Hà Nội là bao lâu? Thời gian tuyển sinh Văn bằng 2 Luật Hà Nội là khi nào? Hồ sơ đăng ký học Văn bằng 2 Đại học Luật Hà Nội bao