Tại chức luật Hà Nội

Tuyển sinh Tại chức Đại học Luật Hà Nội năm 2017

tai-chuc-dai-hoc-luat sticky

Căn cứ thông báo số 877/TB-ĐHLHN ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tuyển sinh lớp đào tạo cấp bằng hệ Tại chức Đại học Luật Hà Nội năm 2017. Học tại chức Đại học