Tại chức luật hà nội cần điều kiện gì

Điều kiện Đăng ký học Tại chức Đại học Luật Hà Nội

tai-chuc-dai-hoc-luat-2017

Để đăng ký học Tại chức Đại học Luật Hà Nội cần những điều kiện gì? Thời gian học Tại chức Luật Hà Nội là bao lâu? Lớp học Tại chức Đại học Luật có tổ chức ngoài giờ hành