Tại chức Đại học Luật

Tuyển sinh Tại chức Đại học Luật Hà Nội năm 2018

tai-chuc-dai-hoc-luat

Căn cứ thông báo số 877/TB-ĐHLHN của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tuyển sinh lớp đào tạo cấp bằng hệ Tại chức Đại học Luật Hà Nội năm 2018. Học tại chức Đại học Luật có được thi tuyển công