Phương án thi tốt nghiệp năm 2015

Kì thi quốc gia – Hoang mang về đăng kí nguyện vọng

ki-thi-quoc-gia-hoang-mang

Hiện nay dự thảo về quy chế kỳ thi quốc gia đang trong thời gian lấy ý kiến, nhưng tại nhiều trường THPT, rất nhiều giáo viên và học sinh đã hiểu lầm về những điểm mới trong quy chế.

Phương án thi tốt nghiệp năm 2015 – các trường ĐH đánh giá cao

cong-bo-38-cum-thi-cd-dh-trong-ki-thi-quoc-gia

Hầu hết các lãnh đạo nhiều trường ĐH cho rằng, các phương án thi tốt nghiệp năm 2015 trong quy chế tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia là tối ưu trong điều kiện hiện nay và đáp ứng kịp