ngôn ngữ cơ thể

Giảng Dạy Thuyết Trình Cần Vận Dụng Ngôn Ngữ Cơ Thể

ngon-ngu-co-the

Hiện nay thực trạng giáo dục ở nước ta thì thuyết trình là phương pháp giảng dạy phổ biến nhất mà giáo viên sử dụng để dạy lý thuyết. Phương pháp này thường không phát huy hết hiệu quả vì