Học luật kinh tế ra trường làm gì

Có nên học Ngành Luật Kinh tế?

luat-kinh-te

Luật kinh tế là một trong những ngành nghề không thể thiếu của nền kinh tế hiện đại, Ngành Luật kinh tế luôn gắn liền với sứ mệnh định hướng và kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng và