Bằng đại học mất giá

Bằng Đại Học Mất Giá – Nguyên nhân vì đâu?

hoc-luat-lo-gi-that-nghiep-2

Theo thống kê mới đây, cả nước ta có khoảng 14 nghìn tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; 1.131 giáo sư; 5.253 phó giáo sư; 16 nghìn người có trình độ thạc sĩ; 30 nghìn cán bộ hoạt động