3 mức điểm xét tốt nghiệp

3 Mức Điểm Xét Tốt Nghiệp Kì Thi Quốc Gia Năm 2015

3 mức điểm xét tốt nghiệp

Theo dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia 2015, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, không có bài thi nào từ 2,0 điểm trở xuống và